วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

ประวัติประเทศบรูไน


ที่ตั้ง
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว(ละติจูดที่ เหนือเส้นศูนย์สูตร)แบ่งเป็นสี่เขตคือ เขต Brunei-Muara เขต Belait เขตTemburong และเขต Tutong     พื้นที่5,765 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ร้อยละ 70 เป็นป่าไม้เขตร้อน
     ภูมิอากาศ
อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้น มีปริมาณฝนตกค่อนข้างมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 28องศาเซลเซียส
     ภูมิศาสตร์
บรูไนประกอบด้วย ส่วนที่ไม่ติดกันคือด้านตะวันตกและตะวันออกโดยที่ประชากรร้อยละ97 อาศัยอยู่ในส่วนด้านตะวันตก และมีประชากรเพียงประมาณ 10,000คนที่อาศัยอยู่ในด้านตะวันออก ซึ่งมีภูเขาเป็นจำนวนมาก และเป็นที่ตั้งของเขตเตมบูรง เมืองหลัก ๆ ของบรูไนคือเมืองหลวงบันดาร์เสรีเบกาวัน เมืองท่ามูอารา และเซรีอา     เมืองหลวงบันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)     ประชากร370,00 คน (2548) ประกอบด้วย มาเลย์ (66%)จีน (11%) และอื่น ๆ (23%) มีอัตราการเพิ่มของประชากรปีละ 2 %

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น